psychologia ekonomiczna

Sam widok pienidzy lub chwilowy kontakt z nimi moe wywoa u maych dzieci zachowania samolubne i antyspoeczne, ale jednoczenie zwikszy ich wytrwao i skuteczno przy pracy nad trudnymi zadaniami. Takie wnioski pyn z serii eksperymentw przeprowadzonych przez midzynarodowy zesp badaczy z wrocawskiego Wydziau Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota.

Więcej...  

Wyobracie sobie czowieka sukcesu, modego, ambitnego biznesmena. Czy nie przychodzi Wam na myl mczyzna ubrany w ciemnoszary garnitur od Zegny lub Vistuli, w lekko bkitnej koszuli od Calvina Kleina, z paskiem od Hugo Bossa i w brzowych butach Versace? Czy ten ?mody Bg? nie ma na rku najnowszego modelu zegarka Zenith a w doni teczki od Armaniego z notebookiem Apple? By moe macie inne skojarzenia, ale prawdopodobnie nikomu z Was nie przyszed na myl mczyzna w ciemnoszarym garniturze nikomu nieznanej marki, w lekko bkitnej bezmarkowej koszuli, z paskiem i w butach nieznanego pochodzenia. A zegarek, teczka, komputer?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Reklamy produktw drogich i luksusowych naley umieszcza w ssiedztwie reklam produktw niepodobnych. Skuteczno kampanii outdoorowej jest uzaleniona od sposobu umieszczenia billboardw w przestrzeni miejskiej. Do takich wnioskw doszli autorzy bada przeprowadzonych w Instytucie Psychologii Ekonomicznej Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej.

Więcej...  

Jest miaa, nowoczesna, godna zaufania, pomysowa, odpowiedzialna i odnosi sukcesy. Tak stolic odbieraj warszawiacy, mieszkacy innych miast i turyci. Symbol Warszawy stanowi azienki oraz Paac Kultury i Nauki, jednak tylko te pierwsze pozytywnie kojarz si ludziom ? takie wyniki pyn z bada Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej.

Więcej...  

Miesic temu informowalimy Pastwa o znacznych spadkach WOK. wita Boego Narodzenia nie wpyny niestety na popraw nastrojw Polakw. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) w grudniu rwnie utrzymuje si na niskim poziomie 76 pkt.

Więcej...  

Tak gwatownego spadku nastrojw konsumenckich nie byo ju dawno! Wraz z nastaniem listopada pogorszyy si one zdecydowanie. Wskanik Optymizmu Konsumentw (WOK) spad do poziomu 77 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica jest znaczna i przekracza 11 pkt.

Więcej...  

Po wrzeniowych umiarkowanych wzrostach optymizmu padziernik przynis dalsz popraw nastrojw konsumenckich. Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,8 pkt, osigajc poziom 88,2 pkt. Motorem obecnej poprawy w dalszym cigu s coraz lepsze oceny sytuacji gospodarczej.

Więcej...  

Rynki nieruchomoci charakteryzuj si niemal identyczn zmiennoci cen, co gieda. Ceny gruntw rolnych, a take nieruchomoci komercyjnych, podobnie jak domw i mieszka, przechodz co i raz przez potne baki, zupenie jakby ludzie nie wycigali adnych wnioskw z poprzedniej takiej sytuacji. Postaramy si w tym artykule wykaza, e takie wydarzenia, w szczeglnoci ostatnia olbrzymia baka cen domw na pocztku XXI wieku, napdzane s tymi samymi zjawiskami wynikajcymi ze zwierzcych instynktw, ktrych dziaanie mielimy okazj dostrzec w innych dziedzinach gospodarki. Rne aspekty owych opisanych w naszej ksice zwierzcych instynktw, takie jak nastroje, zaufanie, korupcja, iluzja wartoci pienidzy i przekazywane historie, odgrywaj istotn rol w funkcjonowaniu take rynku nieruchomoci.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Po sierpniowym niewielkim pogorszeniu nastrojw konsumenckich wrzesie przynis ich umiarkowan popraw: Wskanik Optymizmu Konsumentw wzrs o 1,4 pkt, osigajc poziom 86,4 pkt. Wzrost ten moe nieco zaskakiwa w obliczu medialnych doniesie o nadchodzcym ponownie kryzysie, tym bardziej, e gwnym motorem wzrostu s troch lepsze oceny kondycji gospodarczej naszego kraju. Polacy jednak nie ulegaj najwyraniej panice.

Więcej...  

Wszystko, co dobre kiedy si koczy. Po kilku miesicach wzrostu, sierpie przynis niewielkie pogorszenie nastrojw konsumenckich, a przez to Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 85,03 pkt. Co prawda, zmiana wzgldem ubiegego miesica jest nieznaczna i nie przekracza 1 pkt, oznacza jednak zatrzymanie trendu wzrostowego, ktry trwa przez poprzednie 4 miesice. Zahamowanie dotychczasowego trendu oraz napywajce z mediw wypowiedzi ekspertw zapowiadajce spowolnienie gospodarcze mog oznacza dalszy spadek nastrojw w przyszoci.

Więcej...  

Wedug mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw lipiec by kolejnym miesicem, ktry przynis niewielk popraw w nastrojach. W lipcu WOK osign poziom 84,8 pkt. Zmiana wzgldem ubiegego miesica bya jednak nieznaczna i wyniosa 1 pkt.

Więcej...  

W jaki sposb funkcjonuje gospodarka? Do niedawna ekonomici odpowiadali na to pytanie zakadajc, e ludzie w racjonalny sposb d do maksymalizowania swoich profitw wykorzystujc w tym celu wszelkie sprzyjajce okazje. Tymczasem naukowcy specjalizujcy si w innej dyscyplinie naukowej ? psychologii ? doszli w swoich badaniach do wniosku, e nasze decyzje poprzedzane s afektem.

Więcej...  

Czerwiec przynis niewielk popraw w nastrojach konsumentw. Po wczeniejszej dugotrwaej tendencji spadkowej jest to trzeci miesic z rzdu, w ktrym mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK ronie.

Więcej...  

Iluzoryczna wiedza

Skd si bierze nadmierna pewno siebie? Po czci jest to efekt iluzji wiedzy. Jest to cile zwizane z ludzk tendencj do utwierdzania si w przekonaniu o susznoci swoich przewidywa na podstawie coraz wikszej iloci gromadzonych informacji. Mwic prociej, wydaje si nam, e rosnca ilo informacji pogbia nasz wiedz w jakiej materii i udoskonala podejmowane przez nas na tej podstawie decyzje.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wedug najnowszego badania Ipsos w maju ponownie poprawi si optymizm konsumentw. Po gwatownym obnieniu nastrojw w marcu jest to drugi miesic poprawy. Mierzony przez Ipsos Wskanik Optymizmu Konsumentw osign poziom 83,5 pkt (+4 pkt). Nadal jednak nie powrci jeszcze do poziomu sprzed marcowego spadku, cho obecnie rnica w stosunku do najwyszego poziomu wskanika zanotowanego w tym roku wynosi tylko 3 pkt.

Więcej...  

Ludzie bywaj zbyt pewni siebie. Naukowcy dowiedli, e nadmierna pewno siebie przejawia si gwnie w przecenianiu swojej wiedzy, zym ocenianiu ryzyka i swoich moliwoci kontrolowania zdarze. Czy nadmierna pewno siebie ma wpyw na decyzje inwestycyjne? Budowanie portfela inwestycyjnego nie jest proste. To dokadnie taki typ zadania, w ktrym szczeglnie uwidacznia si nadmierna pewno siebie.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Po najwikszym od 2 lat spadku nastrojw, ktry mia miejsce w marcu, kwiecie przynis popraw. Wskanik Optymizmu Konsumentw mierzony przez Ipsos wzrs o 3 pkt osigajc poziom 79,1 pkt. Jest to jednak wci o 8 pkt mniej ni w lutym i nie mona jeszcze mwi o zatrzymaniu trendu spadkowego.

Więcej...  

Wyobramy sobie dwch ludzi pracujcych na podobnych stanowiskach w dwch rnych firmach, z ktrych kady zarobi w cigu ostatniego roku 55.000 z. Pierwszy z nich otrzyma t kwot w formie 12 regularnych miesicznych pensji. Drugi otrzyma 50.000 z w formie 12 regularnych pensji oraz jednorazowej premii wysokoci 5.000 z. Przyjmujc zaoenie, e obaj ci ludzie maj ten sam poziom wydatkw naleaoby si spodziewa, e ich dodatkowe oszczdnoci bd na zblionym poziomie. Najprawdopodobniej jednak tak nie bdzie i czowiek, ktry otrzyma od swojego pracodawcy mniejsz pensj oraz jednorazow premi zaoszczdzi znacznie wicej rodkw.

Więcej...  

Nie jest dobrze. Marzec przynis znaczne pogorszenie si nastrojw konsumenckich. Mierzcy je Wskanik Optymizmu Konsumentw Ipsos zanotowa spadek a o 10 pkt i wynosi obecnie 76,2 pkt. Trzeba tutaj wspomnie, e jest to najbardziej gwatowne pogorszenie nastrojw konsumenckich od dwch lat.

Więcej...  

Po czterech miesicach spadkw nastrojw luty przynis wreszcie lekk popraw mierzonego przez Ipsos Wskanika Optymizmu Konsumentw.

Więcej...  

W styczniu Wskanik Optymizmu Konsumentw czwarty miesic z rzdu odnotowa spadek.

Więcej...  

W grudniu br. nastroje konsumentw w Polsce lekko spady. Na tle 24 badanych przez Ipsos krajw wiata Polacy nale do grupy mniej optymistycznych narodw.

W tym miesicu Wskanik Optymizmu Konsumentw ponownie zanotowa lekki spadek osigajc wynik 87,2 pkt. Jest to rezultat o 1 pkt. gorszy, ni w listopadzie, ale jednoczenie o 2,4 pkt. lepszy, ni w grudniu ubiegego roku. Obecna zmiana jest niewielka, jednak ma swoje rdo w dwch nieco wyraniejszych przeciwnie dziaajcych czynnikach, ktrych wpywy czciowo si znosz. Z jednej strony poprawiy si oceny klimatu gospodarczego, co pozytywnie wpywa na poziom Wskanika, z drugiej jednak strony obniya si Skonno do Zakupw.

Więcej...  

Po miesicznej przerwie (brak danych z IPSOS) wracamy do informacji o zmianach we Wskaniku Optymizmu Konsumentw. Niestety wyglda na to, e w dalszym cigu utrzymuje si tendencja spadkowa.

Więcej...  

Ostatnio informowalimy o sierpniowym spadku Wskanika Optymizmu Konsumentw. Okazuje si, e we wrzeniu by on jeszcze wikszy ni miesic wczeniej. Wskanik osign warto 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyszemu wynikowi ubiegorocznemu, z drugiej natomiast jest to te najniszy wynik osignity w tym roku.

Więcej...  

W sierpniu Wskanik Optymizmu Konsumentw WOK zanotowa najwikszy spadek od ponad roku - o 4,2 pkt., osigajc warto 92,6 pkt. Jego obecny poziom jest jednak wci wyszy, ni najlepszy, ubiegoroczny wynik z sierpnia 2009 (87,2 pkt).

Więcej...  

Jak wynika z midzynarodowego badania instytutu badawczego Ipsos Global Economic Pulse Polacy znacznie gorzej oceniaj sytuacj ekonomiczn w swoim kraju ni oceniaj j rednio mieszkacy innych krajw. Najwidoczniej nasza kultura ?narzekania? daa o sobie po raz kolejny zna.

Więcej...  
prof. Tomasz Zalekiewicz
fot. SWPS

Z dum informujemy, e profesor Tomasz Zalekiewicz z wrocawskiego wydziau Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej zosta wybrany na sekretarza w International Association for Research in Economic Psychology. IAREP to najwiksza na wiecie organizacja naukowa zrzeszajca badaczy zajmujcych si psychologi ekonomiczn.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne