Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – marzec 2011
Redakcja   
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 00:00

Nie jest dobrze. Marzec przyniósł znaczne pogorszenie się nastrojów konsumenckich. Mierzący je Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos zanotował spadek aż o 10 pkt i wynosi obecnie 76,2 pkt. Trzeba tutaj wspomnieć, że jest to najbardziej gwałtowne pogorszenie nastrojów konsumenckich od dwóch lat.

Obecny trend spadkowy optymizmu konsumentów obserwujemy już od czerwca ubiegłego roku. Silne pogorszenie dotyczy obu wskaźników składowych WOK – Klimatu Gospodarczego (-15,5 pkt) oraz Skłonności do zakupów (-7,14 pkt).

W marcu nastroje konsumentów wystawione zostały na poważną próbę. Niepokoje społeczne w państwach arabskich i trzęsienie ziemi w Japonii mogły być odbierane w kategoriach zagrożeń dla światowej, a zatem i polskiej gospodarki. Nawet jeśli wydarzenia te nie zachwieją gospodarką, to nie bez znaczenia dla nastrojów konsumentów pozostaje ich silny emocjonalny wydźwięk. Także na krajowym podwórku nie brakowało powodów do troski.  Rządowy zamiar łatania dziury budżetowej częścią środków dotychczas przekazywanych do OFE może budzić niepokój przyszłych emerytów o swoje emerytury i jednocześnie uświadamia konsumentom jak zły jest rzeczywisty stan finansów państwa. 70% Polaków uważa obecnie, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku. Oznacza to wzrost o 10 pkt procentowych w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Bardzo pogorszyły się oceny bieżącej i przewidywania przyszłej  sytuacji gospodarczej. 56% z nas uważa, że pogorszyła się ona w ciągu ostatniego roku. W przypadku oczekiwań nie jest wiele lepiej - 44% spodziewa się dalszego pogorszenia w gospodarce w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W poprawę zakresie sytuacji gospodarczej wierzy tylko co dziesiąty Polak.

Negatywnym ocenom gospodarki towarzyszy oczekiwanie wzrostu bezrobocia, czego obawia się już prawie połowa Polaków (47%), a także wzrost obaw inflacyjnych. 60% konsumentów uważa, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny znacznie wzrosły (wzrost o 17 pkt procentowych w porównaniu do lutego), jednocześnie 37% osób jest zdania, że będą one rosły jeszcze szybciej w najbliższym roku (+12 pkt proc.).

Spadek Skłonności do Zakupów ma swoje źródło w gorszych ocenach własnej sytuacji materialnej. Jej pogorszenie względem sytuacji sprzed roku odczuwane jest w co trzecim gospodarstwie domowym. Mniej osób niż w lutym wierzy także, że najbliższych 12 miesięcy przyniesie im chociaż lekką poprawę materialną (spadek z 18% do 12%).

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 10 a 16 marca 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1014 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne