reklama

Wiele reklam przynosi efekt odwrotny od zamierzonego ? wprowadza w bd odbiorcw, ktrzy zamiast myle o reklamowanym produkcie, przypominaj sobie informacje z faszywych rde. Wydany budet reklamowy moe okaza si inwestycj w firm konkurencyjn.

Taki wniosek wynika z bada opublikowanych w najnowszym ?Advances in Consumer Research?, przeprowadzonych przez dr Alicj Grochowsk i prof. Andrzeja Falkowskiego z Instytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS. Co zrobi, aby informacje przekazywane w reklamie nie ulegy znieksztaceniom w umysach konsumentw? Naukowcy potwierdzili wczeniejsze ustalenia, e jednym z bardziej skutecznych sposobw jest zapewnienie spjnoci zawartych w niej komunikatw.

Więcej...  

Jak pokazuj wyniki bada przeprowadzonych przez Xiaoyan Deng z Ohio State University, tendencja do nasyconych kolorami katalogw, plakatw czy ulotek reklamujcych konkretne produkty, moe by nieskuteczna. Okazuje si bowiem, e naszemu mzgowi bardziej pomaga skupi si na tym, co istotne, przegldanie promowanych produktw w czerni i bieli.

Więcej...  

Kobiety w tradycyjnych rolach spoecznych potrafi zachci nas do zakupw, za mczyni zachowujcy si w sposb nietypowy powoduj, e lepiej zapamitujemy przekaz reklamowy. Badacze zInstytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS sprawdzili, jaki wpyw na konsumentw maj wizerunki bohaterw prezentowanych w reklamie.

Więcej...  

Banknocik jest mniejszy ni banknot, batonik jest mniej smaczny od batona, a przedmioty sprzedawane w zdrobnionej formie osigaj nisze ceny sprzeday ? badacze z sopockiego wydziau Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej podjli si weryfikacji tezy o psychologicznych konsekwencjach nazywania przedmiotw w sposb zdrobniony.

Więcej...  

Reklamy produktw drogich i luksusowych naley umieszcza w ssiedztwie reklam produktw niepodobnych. Skuteczno kampanii outdoorowej jest uzaleniona od sposobu umieszczenia billboardw w przestrzeni miejskiej. Do takich wnioskw doszli autorzy bada przeprowadzonych w Instytucie Psychologii Ekonomicznej Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej.

Więcej...  

Czy opowie lepiej sprzedaje reklam? Jakie powinny by proporcje midzy komunikatem werbalnym a wizualnym w skutecznym przekazie reklamowym? Odpowiedzi na te pytania dostarczaj badania zrealizowane w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej.

Więcej...  

Niedawno natrafiem na ciekawy artyku autorstwa Juliano Larana, Amy Dalton i Eduardo Andrade opublikowany w kwietniowym numerze czasopisma ?Journal of Consumer Research?. Wynika z niego, e klienci podejmuj rne decyzje zakupowe zalenie od tego, czy pokazuje im si logo czy slogan reklamowy firmy. Oglne wnioski z badania nie s moe zbyt odkrywcze, ale opieraj si o oryginalny materia, ktry moe da ciekawych inspiracji praktycznych.

Więcej...  

Reklamy, w ktrych modelka w wysokim stopniu dominuje nad partnerem s oceniane znacznie wyej przez kobiety ni przekazy ukazujce siln podlego. Konsumentki deklaruj bardzo wysok ch zakupu produktw prezentowanych przez kobiety dominujce seksualnie nad mczyzn ? w Szkole Wyszej Psychologii Spoecznej przeanalizowano reklamy o zabarwieniu erotycznym.

Więcej...  

W latach 50' ubiegego stulecia pewien mczyzna znany jako James Vicary na konferencji prasowej przedstawi wyniki jednego ze swoich eksperymentw, ktre prowadzi w kinach w New Jersey. W trakcie wywietlania filmw na ekranach pojawiay si napisy ?Pij Coca-Col? i ?Jedz popcorn?. Napisy te byy eksponowane przez 3 milisekundy i niezauwaalne dla ludzkiego oka. Niezauwaalne na poziomie wiadomym. Vicary twierdzi, e efekt tych podprogowych komunikatw by piorunujcy. W okolicznych sklepach sprzeda Coca-Coli miaa wzrosn niemal o 20% a popcornu o 60%.

Więcej...  

Kentucky Fried Chicken wypucio jaki czas temu cakiem ciekaw reklam. Na samym jej pocztku ziemia trzsie si w posadach. Zabieg jest bardzo dobry, poniewa przyciga on uwag dranic ukad siatkowaty, ktry przesya impulsy do wszystkich orodkw motywacyjnych, aby te pozostay czujne. Czujno za porednictwem aktywizacji ukadu siatkowatego spowodowana jest niestabilnoci, nieprzewidywalnoci i przede wszystkim zagroeniem. To pociga za sob aktywno ciaa migdaowatego i uczucie lku. Co dzieje si dalej?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

zabjstwo

Informacja podprogowa jest najskuteczniejsza, gdy przekazywane treci wywouj negatywne emocje. Do takich wnioskw doszli naukowcy, ktrych badania finansowaa brytyjska organizacja Wellcome Trust.

Stosowanie obrazw podprogowych - innymi sowy, prezentowanych tak krtko, e przecitny czowiek nie jest w stanie ich wiadomie "widzie" - ju od dawna budzi wiele wtpliwoci dotyczcych ich realnego wpywu czy etycznych aspektw ich stosowania. Mimo e nadal nie wyjaniono wielu zjawisk i prawidowoci zwizanych z tym zagadnieniem, to wywouje ono na tyle duo kontrowersji, i w czci krajw zabroniono stosowania tego typu komunikatw m.in. w programach i reklamach telewizyjnych.

Więcej...  

Nowe reklamy Orange s doskona egzemplifikacj tego, w jaki sposb nie powinno si robi reklam. Nie tylko nie s one porywajce estetycznie i nie wiadcz o kunszcie artystycznym jej twrcw, ale rwnie przede wszystkim reklamy te maj znikom moc wpywania na ludzkie preferencje dotyczce zakupu danego produktu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Niedawno w polskiej telewizji prezentowane byy dwie reklamy duych bankw. To, co byo w nich szczeglnie znamienne, to kwestia odwoania si do wartoci midzynarodowych. Spot ING przedstawia Polakw, ktrzy ucz Amerykanw oszczdzania, za reklama Fortis Banku pokazywaa Europejczykw, ktrzy wiedz ktry bank jest najlepszym miejscem do zaoenia lokaty. Obie inicjatywy byy dosy nietuzinkowe i oryginalne. ING uwypuklao polskie wartoci na tle amerykaskich, co miao zaakcentowa nasz tosamo narodow, natomiast Paribas Fortis Bank odwoywa si do wartoci europejskich ? obywateli Unii Europejskiej, bez aktywizowania polskiej tosamoci narodowej. Pytanie, ktre zapewne interesuje zarzdy obu bankw brzmi ? ktra reklama przyczynia si w wikszym stopniu do sprzeday usug reklamowanego banku?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Twierdzimy, e reklamy nas nudz. Zwykle, gdy przerywaj nasze ulubione programy telewizyjne, wychodzimy lub zmieniamy kana. Gdy widzimy je na ulicy ? od niechcenia odwracamy od nich wzrok. Otrzymujc na ulicy ulotk pobienie przegldamy j, aby ju po chwili szuka w pobliu kosza, do ktrego mona byoby j wyrzuci. Mimo to, chocia usilnie bronimy si przed jej wpywem, to i tak reklama na nas oddziauje. Dokonuje si to po przez psychologiczne mechanizmy, ktrych wikszo z nas nie jest wiadoma. Naley zaznaczy, e, nawet czsto nawet sami pracownicy agencji reklamowych nie znaj (lub zna nie chc) nowych doniesie o funkcjonowaniu ludzkiej pamici, zasadach percepcji czy zaangaowaniu emocji w odbiorze komunikatw reklamowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pewien cytat mwi, e ?Reklama dwigni handlu?. Kiedy jednak spytamy naszych znajomych co sdz o reklamach, to usyszymy, e s denerwujce bo pojawiaj si w trakcie trwania ulubionych seriali, albo e to dobry moment na papierosa. Taki stosunek do reklam ma wikszo spoeczestwa, wic nie powinno by w tym nic dziwnego, mimo to producenci i oferenci rozmaitych usug wci opracowuj nowe reklamy i pac za nie niemae pienidze. Agencje za tworz coraz to bardziej kreatywne porwnania produktw z atraktorami naszych emocji.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

W dobie kryzysu gospodarczego wiele uwagi managerw przykuwaj rozwizania oszczdne i efektywne. W praktyce bardzo ciko jest takowe znale, poniewa prawa ekonomii s nieubagane ? im wicej chcesz zyska, tym wicej musisz zainwestowa. Prawa ekonomii jednak nie uwzgldniaj jednego istotnego czynnika, ktry najczciej owym prawom si opiera. Ten czynnik, to ?czynnik ludzki?. Psychologia, ktra zajmuje si badaniem psychiki ludzkiej zna ca mas zachowa, ktre z punktu widzenia ekonomii s zupenie nieracjonalne, a mimo to wystpuj wanie w odniesieniu do zachowa konsumenckich. Czy tego typu dowiadczenia psychologw mog rzutowa take na zaoenie ekonomii dotyczce wysokoci zyskw, ktre musz odpowiada wysokoci inwestycji i zada im kam?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Jeden ze synnych braci Marx, Groucho, stwierdzi kiedy, e nie chciaby doczy do klubu, ktry miaby takiego czonka jak on. Jak zachowamy si jednake, gdy okae si, i jestemy wyczeni z danej promocji? Jak to wpynie na nasze zainteresowanie produktem? Bdziemy nim bardziej czy mniej zainteresowani? Odpowiedzi na te pytania starali si znale naukowcy z Duke University.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne