case study

Rozbudowany materia wiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkole z negocjacji handlowych. Przewidziany jest zarwno dla dwch grup 2-3 osobowych jak i do symulacji prowadzonych w ukadzie jeden na jeden. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespow negocjacyjnych opisujc szczegowo wyjciow sytuacj z perspektywy specjalistw reprezentujcych firmy dziaajce na rynku farmaceutycznym (dystrybutor i producent). Przedmiotem negocjacji jest rozliczenie akcji promocyjnej oraz uzyskanie dodatkowych informacji raportujcych jej przebieg.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materia opisuje sytuacj polskiego koncernu farmaceutycznego, ktry stan w obliczu koniecznoci komunikacji do pracownikw nowej strategii organizacji. Przykad moe zosta wykorzystany podczas assesment czy development centre. Nadaje si take do zastosowania podczas warsztatw czy szkole menederskich i specjalistycznych, na ktrych poruszany jest temat komunikacji wewntrznej czy IPR. Poza opisem dla osb wykonujcych zadanie, zawarto w nim take instrukcje dla osoby nadzorujcej prac grupy. Zadaniem uczestnikw jest opracowanie procesu komunikacji strategii firmy wewntrz organizacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materia wiczeniowy dotyczcy negocjacji. Nadaje si do przeprowadzenia w dwch grupach 2-3 osobowych. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespow negocjacyjnych opisujc szczegowo wyjciow sytuacj z perspektywy doradcw klienta reprezentujcych firm szkoleniow oraz specjalistw HR pracujcych dla banku. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunkw wsppracy przy realizacji projektu szkoleniowego. Case mona wykorzysta zarwno w grupach typowo handlowych, jak i podczas zaj dla trenerw oraz specjalistw HR zajmujcych si szkoleniami.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozbudowany materia wiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkole z negocjacji handlowych. Przewidziany dla dwch grup 2-3 osobowych. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespow negocjacyjnych opisujc szczegowo wyjciow sytuacj z perspektywy specjalistw reprezentujcych firmy dziaajce na rynku farmaceutycznym. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunkw dystrybucji w aptekach nowego leku rolinnego wspomagajcego odchudzanie.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane pocztkujcym trenerom oraz specjalistom ds. szkole. Moe zosta wykorzystane do rozwijania umiejtnoci diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejcia do oczekiwa klientw. Materia moe te zosta wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska zwizane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcj z zadaniami dla uczestnikw oraz wskazwki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolujcej wykonanie zadania. Moe zosta wykorzystane razem ze wczeniej opublikowanymi case study (przykady Grupy VIANTIS).

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zarzdzanie wiekiem to temat budzcy coraz wiksze zainteresowanie wrd rodowisk biznesowych i specjalistw zajmujcych si szeroko pojtym HRM. Firmy patrzce strategicznie na proces zarzdzania zasobami ludzkimi ju teraz przygotowuj si na skutki starzenia si wielu spoeczestw europejskich. Naprzeciw temu zagadnieniu stanli midzy innymi specjalici z IKEA RETAIL sp. z o.o., ktrzy opracowali kompleksowy plan rozwiza dedykowanych pracownikom, ale i klientom powyej 50 roku ycia. Efekty ich pracy zostay nagrodzone w oglnopolskim konkursie ?PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane pocztkujcym trenerom oraz specjalistom ds. szkole i rozwoju personelu. Moe zosta wykorzystane do rozwijania umiejtnoci diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejcia do oczekiwa klientw. Materia moe zosta take wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska zwizane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcj z zadaniami dla uczestnikw oraz wskazwki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolujcej wykonanie zadania. Moe zosta wykorzystane razem ze wczeniej opublikowanym case study.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane pocztkujcym trenerom oraz specjalistom ds. szkole i rozwoju personelu. Moe zosta wykorzystane do rozwijania umiejtnoci diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejcia do oczekiwa klientw. Materia moe zosta take wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska zwizane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcj z zadaniami dla uczestnikw oraz wskazwki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolujcej wykonanie zadania.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Kentucky Fried Chicken wypucio jaki czas temu cakiem ciekaw reklam. Na samym jej pocztku ziemia trzsie si w posadach. Zabieg jest bardzo dobry, poniewa przyciga on uwag dranic ukad siatkowaty, ktry przesya impulsy do wszystkich orodkw motywacyjnych, aby te pozostay czujne. Czujno za porednictwem aktywizacji ukadu siatkowatego spowodowana jest niestabilnoci, nieprzewidywalnoci i przede wszystkim zagroeniem. To pociga za sob aktywno ciaa migdaowatego i uczucie lku. Co dzieje si dalej?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Nowe reklamy Orange s doskona egzemplifikacj tego, w jaki sposb nie powinno si robi reklam. Nie tylko nie s one porywajce estetycznie i nie wiadcz o kunszcie artystycznym jej twrcw, ale rwnie przede wszystkim reklamy te maj znikom moc wpywania na ludzkie preferencje dotyczce zakupu danego produktu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Niniejszy materia otrzymalimy od firmy Sdzucker Polska S.A. Zawiera wyniki bada ShopperTrends 2010 dotyczcych m.in. postaw wspczesnych konsumentw w zakresie wyboru produktw spoywczych oraz opis praktyk stosowanych w tym kontekcie przez producenta marki Cukier Krlewski. Studium to pokazuje jak przy ograniczonych moliwociach handlowych i marketingowych zwizanych ze specyfik produktu mona dostosowa swoj ofert do oczekiwa klientw.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozbudowany materia wiczeniowy do wykorzystania podczas szkole z negocjacji handlowych. Przewidziany dla dwch grup. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespow negocjacyjnych opisujc szczegowo wyjciow sytuacj z perspektywy specjalistw reprezentujcych firmy dziaajce na rynku farmaceutycznym. Przedmiotem negocjacji jest wykup okrelonych powierzchni reklamowych w celu wypromowania nowego leku rolinnego wspomagajcego odchudzanie.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie z zakresu zarzdzania rozwojem i zmian w organizacji redniej wielkoci. Materia oparty zosta o realn sytuacj jednego z polskich przedsibiorstw produkcyjnych powstaych na pocztku lat 90-tych. Zmieniono w nim kluczowe dane oraz bran dziaania firmy. Moe zosta wykorzystany jako zadanie sprawdzajce dla osb zajmujcych si wdraaniem zmian i rozwojem holdingw. Przykad nadaje si take do zastosowania podczas szkole m.in. z zakresu zarzdzania zmian, projektowania kultury organizacji czy wdraania procesw spajajcych heterogeniczne organizacje.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materia dla specjalistw pragncych przeprowadzi assessment centre dedykowany dyrektorom i regionalnym kierownikom sprzeday oraz przyszym menederom zarzdzajcym zespoami sprzedaowymi. Nadaje si te dla trenerw biznesu, ktrzy prowadz szkolenia dedykowane tym grupom z zakresu zarzdzania zespoem. Materia zawiera opis realnej sytuacji, ktra zaistniaa w jednej z firm farmaceutycznych. Problem dotyczy tym przypadku podjcia decyzji zwizanych zmotywowaniem zespou reprezentantw handlowych. W zamieszczonym przykadzie zmieniono dane oraz kluczowe informacje dotyczce tej firmy. Dla urozmaicenia przykadu dodano take dodatkowego pracownika. Materia dedykowany jest jednej osobie. Opracowanie zawiera ponadto wskazwki dotyczce zada dla grupy, ktra bdzie analizowa materia oraz instrukcje dla osoby kontrolujcej wykonanie zadania (asesora lub trenera).

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materia dla specjalistw pragncych przeprowadzi assessment centre dedykowany menederom redniego szczebla i/lub pracownikom dziau HR. Nadaje si te dla trenerw biznesu, ktrzy prowadz szkolenia z zakresu zarzdzania zespoem oraz sytuacjami kryzysowymi. Zawiera opis realnej sytuacji, ktra pojawia si w jednym z wikszych polskich przedsibiorstw. Problem dotyczy tym przypadku ustabilizowania zatrudnienia oraz pozyskania nowych pracownikw produkcyjnych. W materiale zmieniono dane oraz kluczowe informacje dotyczce tej firmy. Umieszczono tutaj natomiast wskazwki dotyczce zada dla grupy, ktra bdzie analizowa materia oraz instrukcje dla osoby kontrolujcej wykonanie zadania (asesora lub trenera).

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Niedawno w polskiej telewizji prezentowane byy dwie reklamy duych bankw. To, co byo w nich szczeglnie znamienne, to kwestia odwoania si do wartoci midzynarodowych. Spot ING przedstawia Polakw, ktrzy ucz Amerykanw oszczdzania, za reklama Fortis Banku pokazywaa Europejczykw, ktrzy wiedz ktry bank jest najlepszym miejscem do zaoenia lokaty. Obie inicjatywy byy dosy nietuzinkowe i oryginalne. ING uwypuklao polskie wartoci na tle amerykaskich, co miao zaakcentowa nasz tosamo narodow, natomiast Paribas Fortis Bank odwoywa si do wartoci europejskich ? obywateli Unii Europejskiej, bez aktywizowania polskiej tosamoci narodowej. Pytanie, ktre zapewne interesuje zarzdy obu bankw brzmi ? ktra reklama przyczynia si w wikszym stopniu do sprzeday usug reklamowanego banku?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Negocjacje to jeden z najpowszechniejszych tematw szkole biznesowych. Nic dziwnego, skoro kompetencje w tym zakresie przydaj si niemal wszdzie, gdzie pojawia si relacja handlowa. Najlepsz metod ich rozwijania s oczywicie zajcia warsztatowe pozwalajce na praktyczne zastosowanie poznanych technik negocjacyjnych. Do tego najlepsze s za symulacje, ktre najczciej opieraj si o przygotowane wczeniej scenariusze sytuacyjne.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne