Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – wrzesień 2010
Redakcja   
poniedziałek, 18 października 2010 07:13

Ostatnio informowaliśmy o sierpniowym spadku Wskaźnika Optymizmu Konsumentów. Okazuje się, że we wrześniu był on jeszcze większy niż miesiąc wcześniej. Wskaźnik osiągnął wartość 87,2 pkt, co z jednej strony odpowiada najwyższemu wynikowi ubiegłorocznemu, z drugiej natomiast jest to też najniższy wynik osiągnięty w tym roku.

Obecna zmiana jest spowodowana jednoczesnym, wyraźnym spadkiem dwóch składowych WOK: Wskaźnika Klimatu Gospodarczego (-5,2 pkt.) oraz Wskaźnika Skłonności do Zakupów (-5,5 pkt.).

Ocena Klimatu Gospodarczego jest na poziomie 75,4 pkt., zaś Skłonności do Zakupów osiągnęła 95,1 pkt. Do spadku  przyczyniły się narastające obawy o przyszłość naszego kraju, które mogą być związane z obserwowanymi ostatnio niepokojami społecznymi takimi jak długo nierozwiązany spór wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim, protestami grup pracowniczych czy zapowiedziami strajków. Więcej Polaków niż miesiąc wcześniej (+3,4 pkt. proc.) uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku, podobny pesymizm dotyczy także przyszłości krajowej gospodarki.

Pogorszyła się również ocena dotychczasowych zmian gospodarczych, które zaszły w ciągu ostatniego roku. Już z nas jest zdania, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu, a tylko 11%, że się poprawiła. Gorzej oceniamy także swoją sytuację materialną względem sytuacji ubiegłorocznej i mniej liczymy na jej poprawę. Obecnie wierzy w nią tylko 19% Polaków. Większość (52%) uważa, że nie ulegnie ona zmianie.

Jedyną pozytywną zmianą nastrojów konsumenckich są trochę mniejsze obawy o tempo wzrostu cen, niż te obserwowane w ubiegłym miesiącu, co związane było z zapowiedziami podwyżki podatku VAT.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 16 września 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1015 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne