Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – styczeń 2011
Redakcja   
niedziela, 13 lutego 2011 20:22

W styczniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów czwarty miesiąc z rzędu odnotował spadek.

Po stracie 3,6 pkt. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku uzyskał wynik 83,6 pkt. Jest to także o 5,3 pkt. gorszy rezultat, niż osiągnięty w styczniu ubiegłego roku. Na obniżenie nastrojów ma wpływ znacznie gorsza ocena sytuacji gospodarczej kraju. Mierzący ją Wskaźnik Klimatu Gospodarczego zanotował w stosunku do grudnia stratę 12,6 pkt osiągając poziom 67,5 pkt. Jest to największy spadek od lutego 2009. Konsumenci wyraźnie gorzej oceniają zmiany, które zaszły w krajowej gospodarce w ciągu ostatniego roku. Już niemal połowa Polaków (48%) uważa, że sytuacja gospodarcza pogorszyła się. Oznacza to wzrost negatywnych ocen o prawie 10 pkt. procentowych. Częstsze są także obawy o przyszłość gospodarki - 40% z nas przewiduje dalsze pogorszenie sytuacji w nadchodzących miesiącach. Źródłem tych obaw są najprawdopodobniej zapowiedzi rządu odnośnie podejmowania oszczędności budżetowych oraz interwencji w system emerytalny.

Wyraźnie wzrósł także udział osób podzielających pogląd, że sprawy naszego kraju zmierzają w złym kierunku (+10 pkt. procentowych) – obecnie pogląd ten podziela, aż 65% społeczeństwa. Innym pesymistycznym czynnikiem są także nieco częstsze obawy o szybszy, niż dotychczas wzrost cen – podziela je obecnie 30% konsumentów.

Spadek Wskaźnika Optymizmu Konsumentów został nieco wyhamowany ze względu na wzrost Skłonności do Zakupów, jest to jednak jedynie niewielka zmiana na plus (+2,4 pkt.).

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 7 a 17 stycznia 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1006 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne