Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – październik 2011
Redakcja   
niedziela, 30 października 2011 20:24

Po wrześniowych umiarkowanych wzrostach optymizmu październik przyniósł dalszą poprawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,8 pkt, osiągając poziom 88,2 pkt. Motorem obecnej poprawy w dalszym ciągu są coraz lepsze oceny sytuacji gospodarczej.

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego zanotował wzrost do poziomu 80,2 pkt (+5,5 pkt). Nastąpiło to przede wszystkim za sprawą wzrostu udziału osób, które oczekują w ciągu najbliższego roku poprawy sytuacji gospodarczej kraju (+4 pkt proc.). Dotychczasową zmianę, jaka zaszła w naszej gospodarce w ciągu ostatnich 12 miesięcy także oceniano nieco lepiej niż w ubiegłym miesiącu.

Skłonność do Zakupów natomiast nieznacznie spadła, jednak jedynie o 0,7 pkt. Wartość tego wskaźnika wynosi obecnie 93,6 pkt. Jest to związane ze wzrostem niepewności w odniesieniu do sytuacji materialnej gospodarstw domowych – o przeszło 4 pkt. procentowe wzrosła liczba osób, które nie wiedzą, w jakim kierunku potoczą się zmiany w zakresie ich warunków materialnych.  Możliwe, że nieznaczny spadek skłonności do zakupów jest związany również z postrzeganym wzrostem cen produktów. W październiku aż o 7 pkt procentowych wzrósł odsetek osób uważających, że w ostatnim roku ceny znacznie wzrosły.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 7 a 14 października 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1010 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne