Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – sierpień 2010
Redakcja   
poniedziałek, 20 września 2010 13:24

W sierpniu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK zanotował największy spadek od ponad roku - o 4,2 pkt., osiągając wartość 92,6 pkt. Jego obecny poziom jest jednak wciąż wyższy, niż najlepszy, ubiegłoroczny wynik z sierpnia 2009 (87,2 pkt).

Zmiana ta jest spowodowana przede wszystkim bardzo wyraźnym spadkiem Wskaźnika Klimatu Gospodarczego (-10,1 pkt.), będącego jedną ze składowych WOK. Obecnie jego wartość wynosi 80,7 pkt. Wraz z zapowiadaną podwyżką podatku VAT wzrosły obawy o przyszłość polskiej gospodarki. Udział osób spodziewających się, że w ciągu najbliższego roku nastąpi pogorszenie sytuacji gospodarczej naszego kraju wzrósł o 7 pkt. procentowych do poziomu 32%.

W związku podwyżką VATu konsumenci obawiają się również szybszego niż dotychczas wzrostu cen. Odsetek osób wyrażających taką obawę wzrósł prawie dwukrotnie z 19% do 37%. Ponadto przeszło 40% Polaków obawia się wzrostu bezrobocia w ciągu najbliższych 12 miesięcy (wzrost o 10 pkt. procentowych). Dla porównania przekonanie o spadku bezrobocia w tym okresie podziela jedynie 11% z nas.

Mimo obaw dotyczących krajowej gospodarki i wzrostu bezrobocia, a także nieco większych obaw o przyszłą sytuację materialną gospodarstw domowych, spodziewany wzrost cen czyni okres przed wprowadzeniem podwyżki VAT bardziej atrakcyjnym, by kupować dobra trwałego użytku. Wskaźnik Skłonności do Zakupów pozostał praktycznie na dotychczasowym poziomie w okolicach punktu równowagi wynoszącego 100 pkt. Oznacza to, że udział pesymistów i optymistów jeśli chodzi o nastawienie do zakupu dóbr trwałego użytku w bieżącym okresie równoważy się. Wśród osób zamierzających dokonać w najbliższym czasie zakupu produktów tego typu obserwujemy mniejsze zainteresowanie kredytem bankowym jako formą finansowania tego zakupu (spadek o 9 pkt. procentowych do poziomu 12%). Natomiast udział osób preferujących raty wzrósł o 15 pkt. procentowych do poziomu 36%.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 lipca 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne