Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – lipiec 2010
Redakcja   
czwartek, 12 sierpnia 2010 00:00

Pierwszy miesiąc wakacji przyniósł lekką poprawę nastrojów – Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK wzrósł o 2 pkt do 96,7 pkt. W kontekście kilku ostatnich miesięcy WOK systematycznie się poprawia. Nadal jednak obecnie jest wśród Polaków nieco więcej pesymistów niż optymistów, jeśli pytamy ich o gospodarkę i sprawy materialne. Przy obecnym poziomie wskaźnika przewaga pesymistów wynosi tylko 3 pkt. procentowe.

W ostatnim miesiącu wyraźnie poprawiły się oceny klimatu gospodarczego – wzrost o 5 pkt. do 90,8 pkt. Polacy lepiej oceniają zmiany gospodarcze w ostatnim roku. Warto odnotować również większe nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej naszego kraju. Konsumenci patrzą z większym zaufaniem na rynek pracy: 30% Polaków spodziewa się wzrostu bezrobocia w przyszłości, 12% przewiduje jego spadek, pozostali nie oczekują zmian.

Na tle poprawiających się nastrojów dotyczących gospodarki, mogą zaskakiwać niewielkie zmiany skłonności do zakupów. Od początku roku zmiany wskaźnika są symboliczne, z tendencją do pełzającego wzrostu. Obecnie wskaźnik skłonności do zakupów jest na poziomie równowagi pomiędzy optymistami i pesymistami, tj. 100,7 pkt. Mając na uwadze coraz lepsze oceny sytuacji materialnej, trzeba zauważyć, że Polacy są stosunkowo ostrożni jeśli chodzi o zakupy dóbr trwałego użytku.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 lipca 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne