Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – kwiecień 2010
Redakcja   
czwartek, 06 maja 2010 00:00

Tragiczne wydarzenia w Smoleńsku oraz przeżywana żałoba narodowa nie zachwiały zaufaniem Polaków do krajowej gospodarki, a także oczekiwaniami dotyczącymi domowych finansów.

W kwietniu mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 3,4 pkt. względem marca i wynosi obecnie 94,1 pkt. Wynik ten wpisuje się w długookresowy trend rosnący wskaźnika, jaki możemy zaobserwować od kwietnia ubiegłego roku. Stopniowo konsumenci odzyskują zaufanie i wiarę w siły naszej gospodarki, tak bardzo osłabione pierwszymi oznakami kryzysu gospodarczego.

Można przypuszczać, że za poprawą nastrojów stoi przede wszystkim wyraźne zmniejszenie obaw konsumentów przed bezrobociem (- 8 pkt. proc. w stosunku do marca). Warto zauważyć również dużą poprawę dotyczącą ocen obecnej sytuacji gospodarczej kraju w porównaniu ze stanem sprzed 12 miesięcy.

Skłonność do zakupów wzrosła do poziomu 100,9 pkt. i po raz pierwszy od grudnia 2008 wskaźnik przekroczył poziom równowagi tj. 100 pkt. Mamy zatem niewielką przewagę optymistów nad pesymistami w zakresie oceny własnej sytuacji materialnej i nastawieniu do zakupów dóbr trwałego użytku. Wyższy poziom wskaźnika w tym miesiącu jest przede wszystkim wynikiem poprawy ocen sytuacji materialnej gospodarstw domowych.
Te informacje dają nadzieję na dalszą kontynuację marcowego wzrostu sprzedaży detalicznej.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Podstawą jego obliczania są odpowiedzi na pięć pytań zadawanych w sondażu Ipsos. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 10 kwietnia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat. Informacje o zmianach we wskaźniku podajemy za zgodą Ipsos.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne