Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – styczeń 2010
Redakcja   
wtorek, 26 stycznia 2010 00:00

Wygląda na to, że konsumenci rozpoczęli nowy rok 2010 w lepszych nastrojach. Mierzony przez Ipsos wskaźnik WOK wzrósł o 5 pkt. (do 89,4pkt) w porównaniu do grudnia 2009.

Konsumenci myślą bardziej optymistycznie zarówno o sytuacji gospodarczej kraju, jak i o własnych finansach.

Świadczą o tym lepsze oceny klimatu gospodarczego oraz skłonności do zakupów. Niemniej jednak nadal jest wśród nas więcej osób pesymistycznie oceniających sytuację, niż oceniających ją optymistycznie.

Wskaźnik ocen klimatu gospodarczego poprawił się o 5 pkt. do 76,5 pkt. Poprawę nastrojów dotyczących spraw kraju można zaobserwować szczególnie u mieszkańców wielkich miast oraz osób nieaktywnych zawodowo: studentów, uczniów i rencistów.

Polacy lepiej oceniają także własną sytuację materialną: skłonność do zakupów wzrosła o 5 pkt do 98 pkt. Bieżący czas pod względem dokonywania zakupów dóbr trwałego użytku jest wyraźnie lepiej oceniany niż w grudniu. Warto zauważyć, że lepsze oceny dotyczą raczej mieszkańców średnich i małych miast oraz osób w wieku 25 do 50 lat niż mieszkańców wielkich miast. Oznacza to, że poprawa ocen konsumentów w niewielkim stopniu jest powiązana z sezonowymi wyprzedażami odzieży i obuwia, które najsilniej są obecne właśnie w wielkich miastach. Poprawa ocen może mieć bardziej trwały charakter.

Nie zmieniły się natomiast przewidywania Polaków odnośnie bezrobocia w tym roku. Duża część z nas: aż 42% spodziewa się jego wzrostu i jedynie 10% liczy na spadek.

Informacje o badaniu:

Wskaźnik optymizmu konsumentów WOK może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Podstawą jego obliczania są odpowiedzi na pięć pytań zadawanych w sondażu Ipsos. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 8 a 14 stycznia 2010 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1009 Polaków, którzy ukończyli 15 lat. Informacje o zmianach we wskaźniku podajemy za zgodą Ipsos.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne