zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejawy mobbingu, dyskryminacji czy też molestowania seksualnego w pracy nie przynoszą firmie żadnych korzyści. Przeciwnie – koszty wizerunkowe oraz wynikające ze słabnącej efektywności pracowników mogą być tak duże, że tego typu zjawiskom lepiej zapobiegać, niż reagować po faktach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pytanie: Od kilku miesięcy pełnię funkcję kierownika działu zakupów w firmie zajmującej się hurtową sprzedażą asortymentu ogrodniczego. W związku ze zbliżającym się czasem podsumowań, czeka mnie przeprowadzenie z pracownikami rozmów oceniających przed przyznaniem im premii za miniony kwartał.

Dotychczas moje rozmowy okresowe prowadzone z moimi podwładnymi były raczej krótkie. Dostrzegam jednak konieczność ich rozbudowania i bardziej wnikliwej analizy tego, co działo się przez ostatni czas, aby były one motywujące i przebiegały w możliwie przyjaznej atmosferze. W jaki sposób mogę przeprowadzić taką rozmowę?

Wacław, kierownik działu zakupów

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zarządzanie wiekiem to temat budzący coraz większe zainteresowanie wśród środowisk biznesowych i specjalistów zajmujących się szeroko pojętym HRM. Firmy patrzące strategicznie na proces zarządzania zasobami ludzkimi już teraz przygotowują się na skutki starzenia się wielu społeczeństw europejskich. Naprzeciw temu zagadnieniu stanęli między innymi specjaliści z IKEA RETAIL sp. z o.o., którzy opracowali kompleksowy plan rozwiązań dedykowanych pracownikom, ale i klientom powyżej 50 roku życia. Efekty ich pracy zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozmowa kwalifikacyjna to dla wielu osób ubiegających się o posadę duży stres. Truizmem jest stwierdzenie, że warto się do niej przygotować. Mniej oczywiste jest jednak to, w jaki sposób to zrobić i na co w szczególności zwrócić uwagę. Najpewniej warto tutaj zdać się na eksperta, a takim jest bez wątpienia Angelika Śniegocka, która w swojej książce „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących” może nam w tym pomóc. Tym samym pragniemy polecić Państwu zapoznanie się z II wydaniem tej publikacji, które ukazało się w tym roku nakładem Wydawnictwa OnePress.

Więcej...  

Życie gospodarcze toczy się z dużą energią, obfituje w wiele wydarzeń, niespodziewanych zmian, które w efekcie wpływają na podejmowane przez człowieka decyzje, na zachowania, na postrzeganie i rozumienie zjawisk, czy kształtowanie relacji z szeroko pojętym otoczeniem. W tak dynamicznie zmieniających się warunkach nauczanie przedmiotów ekonomicznych staje wobec wyzwania wzbudzenia wśród adeptów takich „zmatematyzowanych” kierunków jak: ekonomia, handel zagraniczny, zarządzanie czy marketing, refleksji natury etycznej. Refleksja ta przewartościować ma sztywne, materialistyczne (konsumpcyjne) nastawienie młodych ludzi do świata biznesu, zainicjować działania przełamujące stereotypy, a w końcu zaowocować rozwojem klasy ludzi biznesu, w odniesieniu, do której uzasadnione będzie użycie przymiotników „etyczna” czy „moralna”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pracodawcy nadal patrzą krzywo na pracowników, którzy poświęcają dużo uwagi życiu rodzinnemu. Niesłusznie! Z badań wynika, że menedżer, który ma żonę i dzieci, jest bardziej efektywny w pracy i ma bardziej pozytywne nastawienie do życia.

Więcej...  

Nasza droga zawodowa to w dużej mierze wynik przypadku lub zbiegu okoliczności – tak przynajmniej twierdzi większość osób (63%), które wzięły udział w sondzie portalu Pracuj.pl. Sonda została przeprowadzona 16 maja 2011 r., na profilu Pracuj.pl w serwisie Facebook. Wzięły w niej udział 382 osoby.

Więcej...  

Elastyczny czas pracy, zadaniowe podejście do obowiązków i telepraca zyskują coraz więcej zwolenników, także wśród pracodawców. Czy zatem punktualność straciła już na znaczeniu? Na ponad 17,5 tys. ofert pracy, zamieszczonych aktualnie w serwisie Pracuj.pl, tylko w około 50, wśród wymagań stawianych kandydatom wymieniona jest ta zaleta.

Więcej...  

Wiele wskazuje na to, że znaczenie tradycyjnych struktur sąsiedzkich (np. dzielnica czy lokalne organizacje) maleje i mają one coraz mniejszy wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, szczególnie w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi. Czy oznacza to, że nasze kontakty z innymi są coraz uboższe?

Zdecydowanie nie! Z artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Personal relationships” wynika, że naszym nowym „sąsiedztwem” stają się po prostu coraz częściej osoby, z którymi współpracujemy zawodowo. Przedstawione w nim badania pokazały, że osoby, które przechodziły na emeryturę na początku XXI wieku, były bardziej skłonne do utrzymywania osobistych relacji i powiązań towarzyskich z byłymi współpracownikami, niż ci, którzy przechodzili na emeryturę w latach 90-tych. Zależność ta dotyczyła w takim samym stopniu obu płci.

Więcej...  

W ostatnich latach ocena 360 stopni staje się coraz popularniejszym narzędziem określania poziomu kompetencji pracowników. Dzięki tej metodzie, możliwe jest uzyskanie możliwie obiektywnej i wieloaspektowej informacji zwrotnej na temat swojego działania. Ułatwia także określenie szerokiego spektrum problemów organizacyjnych oraz znalezienie pomysłów umożliwiających zwiększenie efektywności pracowników. Mimo tych zalet, na polskim rynku nadal trudno o książki, które w sposób systemowy opisywałyby to narzędzie prezentując jego podstawowe założenia i zasady stosowania.

Więcej...  

Tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest w ostatnich latach popularniejsza od wielu innych klasycznych zagadnień biznesowych. Co więcej, nowoczesne narzędzia związane z ZZL niejednokrotnie zmieniają globalną politykę firm. Coraz liczniejsze jest też grono osób, które poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Pewno nic w tym dziwnego, skoro w biznesie tak wiele zależy od „czynnika ludzkiego”.

Więcej...  

„Ocena okresowa 360 stopni może zmienić twoje życie” — tak brzmiał tytuł wstępnego artykułu jednego z ostatnich numerów czasopisma „Fortune”. Podobny pogląd został wyrażony przez redakcję pisma „Business Week” prezentującego panujący wśród menedżerów wysokiego szczebla pogląd na temat ocen 360 stopni: „wzmacnia samoocenę, pomaga menedżerom w uzyskaniu większej równowagi w życiu i uczy ich, jak być bardziej efektywnymi w pracy i w domu”. W oparciu o studium wykonane przez firmy konsultingowe i dystrybutorów narzędzi przeprowadzania wieloźródłowych ocen pracowniczych: „Każda z firm z listy 500 pisma »Fortune« albo to robi, albo o tym myśli”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Polacy są jedną z bardziej zapracowanych narodowości w Europie. Nasz średni tygodniowy czas pracy wynosi nieco ponad 37 godzin. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl oraz Interaktywny Instytut Badań Rynkowych staramy się nie pracować w nadgodzinach. Średnio w ciągu dnia pracujemy tylko pół godziny dłużej niż standardowe 8 godzin. Za to aż połowa z nas przyznaje, że myśli o swojej pracy również w domu, a najmłodsi pracownicy poświęcają jej też sporo czasu w weekend.

Więcej...  

Według badania przeprowadzonego w maju b.r. przez Ipsos na zlecenie portalu Nowoczesna Firma we współpracy z Fundacją Obserwatorium Zarządzania w ramach projektu "Szkolenia w Polsce. Era Profesjonalizacji", niemal połowa Polaków (47 proc.) odczuwa potrzebę poszerzania swoich kwalifikacji i umiejętności. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2000 roku tylko 31 proc. Polaków wyrażało zainteresowanie poszerzaniem swoich kwalifikacji.

Więcej...  

Psychologia biznesu to nowa specjalność dostępna w ofercie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej od nowego roku akademickiego. Kandydaci mają do wyboru specjalizację z psychologii marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Program specjalności został opracowany przez Instytut Psychologii Ekonomicznej SWPS.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne