• Gdy praca staje się nałogiem

    Osoby ambitne, zaangażowane i zdolne do poświęceń to spełnienie marzeń każdego pracodawcy. Ambicja może jednak przekształcić się w niebezpieczne uzależnienie. Z okazji Dnia Pracoholików obchodzonego 12 sierpnia, publikujemy wypowiedzi ekspertów i badania SWPS, które dają nam odpowiedzi na pytania, czym tak naprawdę jest pracoholizm i jak z nim walczyć.

Artykuły

Cudowne przekazywanie obowiązków

Na początku postawię tezę, że nauczenie się, w jaki sposób przekazywać obowiązki innym, zaoszczędza więcej czasu, niż korzystanie z niemal którejkolwiek innej techniki zarządzania sobą w czasie. Dlatego też to właśnie delegowaniu poświęcę niniejszy artykuł…i jeszcze jedno: zanim stwierdzisz Czytelniku, że i tak nie masz komu oddać swoich zadań, i postanowisz odpuścić sobie lekturę tego artykułu, powstrzymaj się i czytaj dalej. Czeka Cię bowiem niespodzianka.

Więcej…
Case Studies

Rozliczenie akcji promocyjnej – case study z zakresu negocjacji handlowych

Rozbudowany materiał ćwiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkoleń z negocjacji handlowych. Przewidziany jest zarówno dla dwóch grup 2-3 osobowych jak i do symulacji prowadzonych w układzie jeden na jeden. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespołów negocjacyjnych opisując szczegółowo wyjściową sytuację z perspektywy specjalistów reprezentujących firmy działające na rynku farmaceutycznym (dystrybutor i producent). Przedmiotem negocjacji jest rozliczenie akcji promocyjnej oraz uzyskanie dodatkowych informacji raportujących jej przebieg.

Więcej…
Felietony

Motywacja z motywem wolności

Motywacja jest niezbędnym elementem efektywnie wykonanej pracy oraz płynącej z niej satysfakcji. Oprócz pieniędzy, jako najbardziej skuteczne sposoby motywowania pracowników wymienia się: uznanie ze strony przełożonych, prestiż, bezpieczeństwo i stabilność, poczucie kontroli oraz awansu. Co się dzieje jednak w momencie, gdy osoba jest szefem sama sobie, nie interesuje jej stabilizacja i nie ma awansu w perspektywie? Co motywuje tzw. wolnych strzelców czyli freelancerów, którzy działają poza sztywnymi strukturami organizacji?

Więcej…
Porady ekspertów

Jak nauczyć się szybkiego czytania?

Pytanie: W pracy menedżera (np. pracującego w redakcji takiej, jak nasza) bardzo ważna jest umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem. Taka kompetencja nie tylko poprawia efektywność własną w zakresie zarządzania sobą w czasie, ale też wpływa na sposób, w jaki rozumiemy później informacje zawarte w raportach, analizach czy innych materiałach, które mamy zaopiniować. Jak się tego nauczyć? Na to pytanie odpowiada nam Michael Heppell, autor bestsellera Jak zaoszczędzić godzinę? Sprawne zarządzanie czasem.

Więcej…
Wywiady

Ludzka Twarz Biznesu - Wywiad z Justyną Sałamaj

W dniach 21-23 listopada 2013 roku odbywała się w Lublinie II edycja konferencji „Ludzka Twarz Biznesu” poświęcona psychologii biznesu. Nasza redakcja objęła patronatem medialnym to wydarzenie. O tym skąd wziął się pomysł na tą konferencję i jak przebiegała, Maciej Chabowski rozmawiał z Justyną Sałamaj.

Więcej…
Know How Trenera

Minutowa sztafeta prezentacyjna

Ćwiczenie z zakresu autoprezentacji. Może zostać wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkoleń z tego zakresu. Dzięki przyjętej formule nadaje się też jako „lodołamacz” otwierający uczestników na aktywny udział w zajęciach i niwelujący lęk przed oceną. Dodatkowo może ono stanowić element ułatwiający określenie wyjściowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestników szkolenia.

Więcej…

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne