ćwiczenia szkoleniowe

Ćwiczenie z zakresu autoprezentacji. Może zostać wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkoleń z tego zakresu. Dzięki przyjętej formule nadaje się też jako „lodołamacz” otwierający uczestników na aktywny udział w zajęciach i niwelujący lęk przed oceną. Dodatkowo może ono stanowić element ułatwiający określenie wyjściowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestników szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozbudowany materiał ćwiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkoleń z negocjacji handlowych. Przewidziany jest zarówno dla dwóch grup 2-3 osobowych jak i do symulacji prowadzonych w układzie jeden na jeden. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespołów negocjacyjnych opisując szczegółowo wyjściową sytuację z perspektywy specjalistów reprezentujących firmy działające na rynku farmaceutycznym (dystrybutor i producent). Przedmiotem negocjacji jest rozliczenie akcji promocyjnej oraz uzyskanie dodatkowych informacji raportujących jej przebieg.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Autokontrakt to narzędzie szkoleniowe ułatwiające uczestnikom wdrożenie zdobytej podczas zajęć wiedzy. Wykorzystując regułę zaangażowania Roberta Cialdiniego pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo wykorzystania nowych umiejętności i zaplanowania zmian wraz z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk, które będą się z tym wiązać. Może też zostać wykorzystane jako element uzupełniający inne działania rozwojowe z obszaru HRM powiązane z tematem szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materiał opisuje sytuację polskiego koncernu farmaceutycznego, który stanął w obliczu konieczności komunikacji do pracowników nowej strategii organizacji. Przykład może zostać wykorzystany podczas assesment czy development centre. Nadaje się także do zastosowania podczas warsztatów czy szkoleń menedżerskich i specjalistycznych, na których poruszany jest temat komunikacji wewnętrznej czy IPR. Poza opisem dla osób wykonujących zadanie, zawarto w nim także instrukcje dla osoby nadzorującej pracę grupy. Zadaniem uczestników jest opracowanie procesu komunikacji strategii firmy wewnątrz organizacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Starcie nawijaczy” to krótkie ćwiczenie doskonałe do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych, jak i w czasie szkoleń. Może być stosowane jako lodołamacz poprawiający atmosferę podczas zajęć lub zadanie energetyzujące. Nadaje się do przeprowadzenia w sali szkoleniowej lub na powietrzu. Ćwiczenie wykonywane jest w parach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Materiał ćwiczeniowy dotyczący negocjacji. Nadaje się do przeprowadzenia w dwóch grupach 2-3 osobowych. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespołów negocjacyjnych opisując szczegółowo wyjściową sytuację z perspektywy doradców klienta reprezentujących firmę szkoleniową oraz specjalistów HR pracujących dla banku. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków współpracy przy realizacji projektu szkoleniowego. Case można wykorzystać zarówno w grupach typowo handlowych, jak i podczas zajęć dla trenerów oraz specjalistów HR zajmujących się szkoleniami.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozbudowany materiał ćwiczeniowy przygotowany do wykorzystania podczas szkoleń z negocjacji handlowych. Przewidziany dla dwóch grup 2-3 osobowych. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespołów negocjacyjnych opisując szczegółowo wyjściową sytuację z perspektywy specjalistów reprezentujących firmy działające na rynku farmaceutycznym. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków dystrybucji w aptekach nowego leku roślinnego wspomagającego odchudzanie.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„DOBRE PRAKTYKI INFORMACYJNE” to metoda szkoleniowa, która pozwala wypracować grupie zasady efektywnej wymiany informacji dotyczących codziennej pracy. Wykorzystany w szkoleniu „silnik” ćwiczeniowy może być również wykorzystywany do wypracowywania przez uczestników innych zasad związanych z różnymi aspektami współpracy w zespole. Zaletą ćwiczenia jest możliwość przeprowadzenia go wyłącznie przy wykorzystaniu flipcharta.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane początkującym trenerom oraz specjalistom ds. szkoleń. Może zostać wykorzystane do rozwijania umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejścia do oczekiwań klientów. Materiał może też zostać wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska związane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcję z zadaniami dla uczestników oraz wskazówki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolującej wykonanie zadania. Może zostać wykorzystane razem ze wcześniej opublikowanymi case study (przykłady Grupy VIANTIS).

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Aforyzmy” to ćwiczenie, które publikowaliśmy  już wcześniej na naszym portalu w wersji przeznaczonej na szkolenie sprzedażowe. Tym razem udostępniamy jego modyfikację dotyczącą tematyki współpracy w zespole. Może też ono posłużyć jako dodatkowa forma weryfikowania postaw uczestników szkolenia związanych ze współpracą w zespole. Odpowiednio przeprowadzone pozwala także przełamać początkowy opór przed szkoleniem z tego zakresu, szczególnie w grupach, które uczestniczyły wcześniej w podobnych zajęciach. Zaletą „Aforyzmów” jest też swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w którym ma podążyć grupa, jeżeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie służy zachęceniu uczestników do wielowymiarowego zbadania określonej trudności lub problemu, przed którym stają w kontekście omawianego tematu szkolenia. Dodatkowo może ono stanowić dobry element otwierający zajęcia, na podstawie, którego można określić, jaki jest wyjściowy poziom wiedzy uczestników w zakresie omawianego zagadnienia. Zadanie powinno być realizowane w czterech zespołach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Pole kukurydzy” to kolejna po ćwiczeniu „Czysty zysk” zagadka oparta na procedurze „20 pytań”. Może zostać wykorzystana jako element pobudzający aktywność i twórcze myślenie osób biorących udział w zajęciach, a także jako dodatkowa forma wskazania znaczenia pytań zamkniętych w kontaktach prywatnych i biznesowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane początkującym trenerom oraz specjalistom ds. szkoleń i rozwoju personelu. Może zostać wykorzystane do rozwijania umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejścia do oczekiwań klientów. Materiał może zostać także wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska związane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcję z zadaniami dla uczestników oraz wskazówki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolującej wykonanie zadania. Może zostać wykorzystane razem ze wcześniej opublikowanym case study.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie ukazujące schematy myślenia, które poza wartością edukacyjną nadaje się także do wykorzystania jako lodołamacz lub ćwiczenie pobudzające aktywność i twórcze myślenie osób biorących udział w szkoleniu. Dodatkowo może posłużyć trenerowi jako dodatkowa forma wskazania znaczenia pytań zamkniętych w komunikacji interpersonalnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Zadanie na szkolenia dedykowane początkującym trenerom oraz specjalistom ds. szkoleń i rozwoju personelu. Może zostać wykorzystane do rozwijania umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz analitycznego podejścia do oczekiwań klientów. Materiał może zostać także wykorzystany podczas rekrutacji na stanowiska związane ze szkoleniami. Opracowanie zawiera instrukcję z zadaniami dla uczestników oraz wskazówki i pytania do dyskusji dla osoby kontrolującej wykonanie zadania.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Czysty zysk” to intrygująca zagadka kryminalna doskonała do wykorzystania podczas szkoleń jako ćwiczenie pobudzające aktywność i twórcze myślenie osób biorących udział w zajęciach. Zastosowana zgodnie z procedurą „20 pytań” może posłużyć trenerowi jako dodatkowa forma wskazania znaczenia pytań zamkniętych w komunikacji interpersonalnej (szczególnie w handlu).

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Aforyzmy” to ćwiczenie, które idealnie nadaje się na otwarcie sesji treningowej poświęconej kompetencjom sprzedażowym. Może też posłużyć trenerowi jako dodatkowa forma weryfikowania postaw oraz wiedzy uczestników szkolenia związanej z procesem sprzedaży. Odpowiednio przeprowadzone pozwala także przełamać początkowy opór przed szkoleniem z tego zakresu, szczególnie w grupach, które uczestniczyły wcześniej w podobnych zajęciach. Zaletą „Aforyzmów” jest też swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w którym ma podążyć grupa jeżeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Mamy w biznesie w ostatnich latach modę na „kreatywność”, której efektem mają być oryginalne i innowacyjne rozwiązania pozwalające rozwijać ofertę i konkurencyjność firmy. Rynek wydawniczy wydaje się skutecznie odpowiadać na to zapotrzebowania dostarczając nam kolejnych „bestsellerów”, które mają rzucić nowe światło na nasze rozumienie kreatywności.

Więcej...  

„Podwładny specjalista” to ćwiczenie umożliwiające pracę nad samooceną zawodową oraz współpracą w zespole. Dobrze sprawdza się jako element wprowadzający do szkoleń z tego zakresu. Przy odpowiednim omówieniu przez trenera może być dodatkową formą rozwoju samoświadomości zespołu biorącego udział w zajęciach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„Pytania detektywa” łączy funkcje lodołamacza i ćwiczenia rozwijającego umiejętności stosowania pytań otwartych i zamkniętych. Jest łatwe do przeprowadzenia i nie wymaga przygotowywania specjalnych materiałów. Procedura tego ćwiczenia oparta została o popularną niegdyś zabawę towarzyską „Detektywi”.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

„TRZYMAJ – PUŚĆ” to krótkie ćwiczenie grupowe wykorzystywane tak podczas spotkań towarzyskich, jak i w czasie szkoleń miękkich. Może być stosowane jako lodołamacz poprawiający atmosferę podczas zajęć lub zadanie energetyzujące. Nadaje się też jako element szkolenia obrazujący zależności między komunikacją werbalną i niewerbalną. Trener może je przeprowadzić w pomieszczeniu lub na powietrzu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Rozbudowany materiał ćwiczeniowy do wykorzystania podczas szkoleń z negocjacji handlowych. Przewidziany dla dwóch grup. Zawarto w nim instrukcje dla obu zespołów negocjacyjnych opisując szczegółowo wyjściową sytuację z perspektywy specjalistów reprezentujących firmy działające na rynku farmaceutycznym. Przedmiotem negocjacji jest wykup określonych powierzchni reklamowych w celu wypromowania nowego leku roślinnego wspomagającego odchudzanie.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wieża budowana z papieru to jedno z popularniejszych ćwiczeń szkoleniowych. W zależności od wariantu przyjętego przez trenera bywa wykorzystywana do ukazania uczestnikom mechanizmów związanych ze współpracą w zespole, komunikacją interpersonalną czy zarządzaniem czasem. W niniejszym materiale przedstawiono krótszą wersję tego ćwiczenia. Dzięki temu może być ono stosowane także jako ćwiczenie energetyzujące lub lodołamacz.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Krótka zagadka logiczna z wykorzystaniem geometrii. Idealna jako ćwiczenie energetyzujące lub przerywnik podczas szkolenia. Proste i szybkie w wykonaniu.

Cele:

  1. Pobudzenie poznawcze uczestników szkolenia.
  2. Poprawa atmosfery w zespole.
Zaloguj się, aby zobaczyć...  

TMET to ćwiczenie ukierunkowane na szkolenia z zakresu planowania, zarządzania projektami oraz gospodarowaniem czasem. Najlepiej stosować tą metodę jako element ułatwiający wdrożenie omawianych zagadnień teoretycznych związanych z tą tematyką w codzienną praktykę zawodową. Doskonale sprawdza się zarówno w formie zadania wykonywanego indywidualnie jak i zespołowo. W wariancie grupowym ćwiczenie daje jednak najlepsze efekty.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie „Twój akronim” jest przeznaczone do przeprowadzenia w grupie, która dopiero zaczyna ze sobą współpracować. Pozwala ono uczestnikom lepiej się poznać i dowiedzieć o sobie ciekawych informacji. Ćwiczenie można także stosować jako tzw. lodołamacz (ang. icebreaker), czyli technikę służącą polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Ćwiczenie „Prawdy i kłamstwa na przywitanie” bardzo dobrze nadaje się do przeprowadzenia w grupie, która dopiero zaczyna ze sobą współpracować. Pozwala ono uczestnikom lepiej się poznać i dowiedzieć o sobie ciekawych informacji. Ćwiczenie można także stosować jako tzw. lodołamacz (ang. icebreaker), czyli technikę służącą polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Podczas szkoleń bardzo często zdarza się, że trener przeprowadza ćwiczenia, których celem jest rozluźnienie uczestników lub pobudzenie ich do myślenia i kreatywnego podejścia do analizowanego zagadnienia. Skąd wziąć takie krótkie ćwiczenia? Warto skorzystać z tych, które proponuje nam Charles Phillips w swojej książce „Myślę więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających twórcze myślenie”.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne