maciej chabowski

Profil zweryfikowany

Imię i nazwisko: Maciej Chabowski

Miasto: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obszar działania: cała Polska

Wykształcenie: wyższe, psycholog

Więcej...  

Pytanie: Pełnię funkcję menedżera floty w dużej firmie dysponującej około trzystoma samochodami służbowymi wykorzystywanymi na co dzień m.in. przez mobilne siły sprzedaży. W swojej pracy stykam się więc z użytkownikami aut służbowych, którym przekazuję samochody i obsługuję ich w zakresie serwisowym. Wyzwaniem, przed którym często staję, są nieporozumienia i konflikty dotyczące poszanowania użytkowanych pojazdów oraz dostosowania się do obowiązujących w firmie procedur (np. terminu wymiany opon czy przeglądów). Wraz z moimi kolegami z działu staramy się wypracować sobie dobre relacje z pracującymi u nas handlowcami, ale często się nam to nie udaje. W jaki sposób możemy do nich dotrzeć, aby stosowali się do naszych zaleceń i dbali o swoje samochody?

Julitta, menedżer floty

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

3 kwietnia – bezpośrednio po zakończeniu VI Spotkań Trenerów Biznesu – w Smardzewicach obradowało Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu za 2011 rok, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, debatowali o przyszłości, a w końcu, w głosowaniu tajnym, wybrali nowe władze na dwuletnią kadencję. Do Zarządu Towarzystwa wybrani zostali: Magdalena Kaczmarek, Magdalena Goc-Ryt, Sławomir Jarmuż, Andrzej Szastok, a także nasz redaktor naczelny - Maciej Chabowski. W Komisji Rewizyjnej pracować będą Jan Mądry, Krzysztof Sobieraj i Bruno Żółtowski, a Komisję Etyki – Sąd Koleżeński tworzyć będą Aleksandra Suchowiejko, Marek Szopa i Tomasz Otawa.

Więcej...  

Wczoraj informowaliśmy Państwa o akcji "Psychologia to nauka, a nie czary", którą wspieramy. 4 marca na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukazało się dziwne anonimowe "oświadczenie" stanowiące reakcję na nasz protest.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne