Artykuły
Przywództwo i tożsamość w świecie zatartych granic
Richard Normann   
piątek, 10 lutego 2012 09:55

Systemy biznesu przechodzą transformację. Żadne definicje, żadne granice nie są święte. Wcześniej mogliśmy myśleć o fabrykach, budynkach i produktach oraz przedsiębiorstwach jak o znakach odzwierciedlających rzeczywistość, ale dzisiaj i to się zmieniło. Znaczna część tego, co robią przedsiębiorstwa, dzieje się w sieciach.

 
Rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym
Agnieszka Bożek   
wtorek, 20 grudnia 2011 20:04

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami – tak brzmi podtytuł najbardziej popularnej książki na temat inteligencji emocjonalnej autorstwa Daniela Golemana. Według tego naukowca ludzie o wysokim IQ niekoniecznie odnoszą sukcesy w życiu zawodowym. Potrzebne jest jeszcze coś – tzw. inteligencja emocjonalna. Managerowie o wysokim wskaźniku EQ lepiej, sprawniej i szybciej wyczuwają słabości firmy i zespołu, rodzące się konflikty, pewne niedobory czy pojawiające się możliwości, a dzięki temu mogą odpowiednio szybko i skutecznie na nie zareagować.

 
Badania etnograficzne organizacji
Monika Kostera   
niedziela, 27 listopada 2011 21:12

1. Etnografia jako tradycja metodologiczna

Badania jakościowe organizacji są już od wielu lat bardzo popularne i cenione na świecie. W Polsce istniała bogata tradycja badań jakościowych w naukach społecznych i przeżywają one obecnie swój renesans. Artykuł ten ma na celu przedstawienie fragmentu dorobku badań empirycznych prowadzonych w naszym kraju przy użyciu metod etnograficznych w dziedzinie teorii organizacji i zarządzania. Szczegółowo omawiam metodologię etnograficzną w książce Antropologia organizacji, niniejsze opracowanie zawiera jedynie skrótowy opis głównych zasad, cech i zastosowań, które mogą być inspiracją dla badań i rozwoju organizacji.

 
„Zwierzęce instynkty”, czyli skąd się biorą cykle na rynku nieruchomości?
George A. Akerlof i Robert J. Shiller   
poniedziałek, 07 listopada 2011 20:33

Rynki nieruchomości charakteryzują się niemal identyczną zmiennością cen, co giełda. Ceny gruntów rolnych, a także nieruchomości komercyjnych, podobnie jak domów i mieszkań, przechodzą co i raz przez potężne bańki, zupełnie jakby ludzie nie wyciągali żadnych wniosków z poprzedniej takiej sytuacji. Postaramy się w tym artykule wykazać, że takie wydarzenia, w szczególności ostatnia olbrzymia bańka cen domów na początku XXI wieku, napędzane są tymi samymi zjawiskami wynikającymi ze zwierzęcych instynktów, których działanie mieliśmy okazję dostrzec w innych dziedzinach gospodarki. Różne aspekty owych opisanych w naszej książce zwierzęcych instynktów, takie jak nastroje, zaufanie, korupcja, iluzja wartości pieniędzy i przekazywane historie, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu także rynku nieruchomości.

 
Młodzież wobec etyki biznesu
Magdalena Kozera   
poniedziałek, 17 października 2011 12:57

Życie gospodarcze toczy się z dużą energią, obfituje w wiele wydarzeń, niespodziewanych zmian, które w efekcie wpływają na podejmowane przez człowieka decyzje, na zachowania, na postrzeganie i rozumienie zjawisk, czy kształtowanie relacji z szeroko pojętym otoczeniem. W tak dynamicznie zmieniających się warunkach nauczanie przedmiotów ekonomicznych staje wobec wyzwania wzbudzenia wśród adeptów takich „zmatematyzowanych” kierunków jak: ekonomia, handel zagraniczny, zarządzanie czy marketing, refleksji natury etycznej. Refleksja ta przewartościować ma sztywne, materialistyczne (konsumpcyjne) nastawienie młodych ludzi do świata biznesu, zainicjować działania przełamujące stereotypy, a w końcu zaowocować rozwojem klasy ludzi biznesu, w odniesieniu, do której uzasadnione będzie użycie przymiotników „etyczna” czy „moralna”.

 
Mobbing jako doświadczenie pierwszej pracy
Magdalena Kozera   
środa, 22 czerwca 2011 12:20

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań związanych z doświadczeniami zdobywanymi w pierwszej pracy. Wskazano w sposób szczególny na wielość doświadczeń negatywnych podkreślając tendencje w ich występowaniu oraz nasileniu w zależności od takich cech jak czas zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę czy płeć badanych. Całość zachowań negatywnych odniesiono do patologii miejsca pracy jaką jest mobbing. Zasygnalizowano rozbieżności oczekiwań pracowników w stosunku do miejsca pracy, a jego realiami.

 
Psychologia inwestowania: iluzje wiedzy i kontroli
John R. Nofsinger   
poniedziałek, 20 czerwca 2011 19:59

Iluzoryczna wiedza

Skąd się bierze nadmierna pewność siebie? Po części jest to efekt iluzji wiedzy. Jest to ściśle związane z ludzką tendencją do utwierdzania się w przekonaniu o słuszności swoich przewidywań na podstawie coraz większej ilości gromadzonych informacji. Mówiąc prościej, wydaje się nam, że rosnąca ilość informacji pogłębia naszą wiedzę w jakiejś materii i udoskonala podejmowane przez nas na tej podstawie decyzje.

 
Psychologia inwestowania: nadmierna pewność siebie u inwestorów
John Nofsinger   
czwartek, 16 czerwca 2011 09:16

Ludzie bywają zbyt pewni siebie. Naukowcy dowiedli, że nadmierna pewność siebie przejawia się głównie w przecenianiu swojej wiedzy, złym ocenianiu ryzyka i swoich możliwości kontrolowania zdarzeń. Czy nadmierna pewność siebie ma wpływ na decyzje inwestycyjne? Budowanie portfela inwestycyjnego nie jest proste. To dokładnie taki typ zadania, w którym szczególnie uwidacznia się nadmierna pewność siebie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne